Review of Two Lakes [12k1062]

Uni (CZ)

S nejnovějším přírůstkem diskografie amerického labelu 12k se virtuálně přeneseme do Austrálie. Konkrétně k jezeům Merco a Termeil ležící v Novém Jižním Walesu. Cameron Webb, zastupující na tomto albu trio Seaworthy a Matt Rösner se rozhodli detailně prozkoumat zvuky křehkého prostředí národního parku, zahmujícího vzácné pobřežní biotopy. Sběr polních, tedy lépe řečeno pobřežních nahrávek ale neměl pouze dokumentární účel. Oba muzikanti potápěli své hydrofony a natáčeli zvuky nad hladinou moře také proto, aby z nich nakonec sestavili album, které je, podobně jako desky BJ Nilsena nebo projektu Sinebag, konglomerátem field recordings, elektroakustických hrátek a čistého muzikantského fortele. Album Two Lakes (12k, 2010, 38:34) nakonec zní jako tochý bezeslovný jam dvou experimentátorů, kteří postupně přeposlouchávají nalovené přírodnií nálady, neagresivně je mísí dohromady a navrch knim Cameron dohrává tiché ,elodie na kytaru, ukulele nebo drobné zvonečky. Zdá se, že krátkou dobu, kdy se více naslouchalo tež mluvilo, se oba tábory – jak hudebníci, tak příroda samotná – dokázaly naladit na podobnou vlnu. Důkazem budiž i doprovodný blog hudebríků, který najdete na adrese http://environmentalsounds.blogspot.com. Ten přináší fotografie natáčených lokalit a také postupně předvádí podrobný popisem jednotlivé zvukové stopy, které byly na albu použity. Pavel Zelinka (Radio Wave)

View Release