Review of Shoals [12k1060]

Sound Of Music (SE)

Taylor Deuprees skivbolag 12k har sedan starten 1997 förfäktat en musik som är mjuk och oansenlig. På skiva efter skiva har Deupree och de artister han givit ut skrivit under på Brian Enos tankar om ambient musik som en stämningsskapare som inte vill ha alltför mycket uppmärksamhet. Med 12k handlar det alltså om uppenbart minimalistisk, ja nästan blyg, elektronisk musik.

Men i och med nya albumet Shoals går nu Taylor Deupree något utanför ramarna han själv satt upp. Visst handlar det fortfarande om en oerhört försiktig minimalistisk musik. Och visst är ljuden bearbetade i ett antal mjukvaruprogram. Men själva grundljuden är inte elektroniska. Den här gången har Taylor Deupree spelat in grundmaterialet med hjälp av javanesiska och balinesiska gamelaninstrument.

Sin vana trogen att undvika konventionellt musicerande, fokuserar Deupree dock inte så mycket på att spela instrumenten som det är tänkt att de ska spelas. Istället intresserar han sig för hur det låter om man gnider längs instrumentens ytor, hur en sträng som gått av kan låta och så vidare.

Man känner igen Taylor Deupree, inget snack om det. Men ändå är Shoals ett steg framåt. De akustiska ljuden verkar ha givit honom nytt självförtroende och nya idéer. Det är lågmäld musik, men det är inte musik som tassar fram och ber om ursäkt. På så sätt visar det en ambientmusiker som mognat och som nu kräver något mer av lyssnaren. Det är en hoppfull riktning och det är bara att hoppas att 12k nu – trots de många fina släppen i katalogen – börjar ta för sig mer. Kombinationen av ödmjukhet och lite ökat självförtroende ger nämligen mersmak.

View Website View Release