Review of Hum [12k1035]

Groove (SE)

Sawakos skiva Hum är på samma gång väldigt typisk och atypisk för hur det brukar låta på Taylor Deuprees label 12k. Å ena sidan de vibrerande små glitchljuden och de fältinspelade vardagsljuden som skjuts i förgrunden av musiken på ett sätt som känns igen. Å andra sidan är det en skiva som känns väldigt gles och lös i konturerna på ett sätt som inte brukar vara fallet för det amerikansk-japanska bolagets släpp.

Efter en stunds irritation över att det är glest och känns ofärdigt börjar saker och ting dock falla på plats. Det blir uppenbart att Sawakos tvekande röst harmonierar väl med den sökande riktning musiken tar. Det bränner aldrig till och blir riktigt bra, men jag fascineras till sist över musikens lågmälda sökande.

View Release